+609-7422141 secretariat@ireach.org.my

Perkembangan Terkini Baikpulih Masjid Alestiqamah Di Gaza

Perkembangan Terkini Baikpulih Masjid Alestiqamah Di Gaza

Perkembangan Terkini Baikpulih Masjid Alestiqamah Di Gaza

Alhamdulillah kerja-kerja baikpulih masjid berjalan dengan lancar dan perkembangan semasa yang diterima adalah sebahagian daripada kerja-kerja pemasangan tingkap dan pintu masjid sedang giat dijalankan. Terima kasih diucapkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dan para dermawan yang telah membantu kami dalam usaha membaikpulih Masjid Alestiqamah ini untuk kegunaan umat Islam di Gaza.Teruskan menyumbang agar proses baikpulih masjid ini dapat disiapkan dalam masa yang terdekat agar saudara se-Islam kita di Gaza dapat beribadah dengan lebih selesa.

error: Content is protected !!