Category Archives for Project

Kempen Memberi Makan Sejuta Umat

Kempen Memberi Makan Sejuta Umat

Kempen Memberi Makan Sejuta Umat Sepanjang Ramadan anjuran I-REACH diteruskan di 6 buah negara; Bangladesh, Palestine, Afghanistan, Malaysia, Indonesia dan Syria. Manakala di Afghanistan, Palestine dan Syria, edaran makanan akan diedarkan pada 10 hari malam…
Perkembangan Terkini Baikpulih Masjid Alestiqamah Di Gaza

Perkembangan Terkini Baikpulih Masjid Alestiqamah Di Gaza

Alhamdulillah kerja-kerja baikpulih masjid berjalan dengan lancar dan perkembangan semasa yang diterima adalah sebahagian daripada kerja-kerja pemasangan tingkap dan pintu masjid sedang giat dijalankan. Terima kasih diucapkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu…
Projek Waqaf/Infaq Telaga Tiub

Projek Waqaf/Infaq Telaga Tiub

Ringkasan Projek Hasil Dana Terkumpul Projek Waqaf dan Infaq Telaga Tiub untuk Rohingya dan Dhuafat di Myanmar dan Bangladesh ini adalah inisiatif dari pihak iReach bertujuan untuk meringankan beban Etnik Rohingya dalam mencari sumber air…
Rumah Al-Qur’an Ismaili

Rumah Al-Qur’an Ismaili

Dirasmikan pada tahun 2019, yang akan menempatkan pelajar pengajian Al-Qur’an untuk masyarakat sekitar daerah Luwuk Sumatera, Indonesia. Dana diperlukan untuk ; 1. Gaji dan elaun guru 2. Sewa rumah Qur’an Ismaili 3. Projek wakaf telaga…