+609-7422141 secretariat@ireach.org.my

Kempen Memberi Makan Sejuta Umat

Kempen Memberi Makan Sejuta Umat

Kempen Memberi Makan Sejuta Umat

Kempen Memberi Makan Sejuta Umat Sepanjang Ramadan anjuran I-REACH diteruskan di 6 buah negara; Bangladesh, Palestine, Afghanistan, Malaysia, Indonesia dan Syria. Manakala di Afghanistan, Palestine dan Syria, edaran makanan akan diedarkan pada 10 hari malam terakhir Ramadhan. 🍲 Pakej Makanan: RM200/Keluarga✅ Sumbangan segera boleh disumbangkan ke akaun:553038585368MaybankI-Relief and Humanitarian Outreach✅ Menyumbang melalui link billplz:https://www.billplz.com/berimakansejutaumat

error: Content is protected !!